Vakfederatie Rietdekkers
Het rietdekken is een ambacht wat al eeuwen lang wordt beoefend door toegewijde vakmensen. Was het vroeger een dakbedekking voor de armen, het riet groeide in de sloot en de boer bond het op zijn dak om de stal droog te houden, tegenwoordig is het een dakbedekking die juist wordt toegepast voor de mooie en degelijke uitstraling.
Doordat er een langzame verschuiving ontstond in de toepassing kwam er ook langzaam een behoefte onder de rietdekkers om zich te gaan verenigen om zo de beunhazerij tegen te gaan. Vlak na de oorlog in 1954 is de vakfederatie van riet- en strodekkerspatroon opgericht, de voorloper van de huidige vakfederatie rietdekkers.
Tegenwoordig is de vakfederatie een overkoepelende organisatie die de belangen van de rietdek branche behartigd. Op bouw en woonbeurzen wordt het rieten dak gepromoot, (toekomstig) rieten dak eigenaren kunnen terecht met vragen en er wordt onderzoek gedaan naar nieuwe technieken of verbeteringen.
De basistechnieken van het rietdekken blijven in grote lijnen hetzelfde, maar van nieuwe (bij) producten zoals sprinklerinstallaties, polyester nokvorsten of kunstriet is het belangrijk om altijd op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken. Ook op het gebied van regelgeving veranderd er nog al eens wat en is het goed een organisatie te hebben die dit in de gaten houd en aan de aangesloten leden door geeft.

Verder zorgt de federatie voor opleiding, bijscholing en examens van rietdekkers. Na minimaal 4 jaar werkervaring op het dak kan een leerling rietdekker aangeven dat hij het vakdiploma rietdekker wil behalen. Deze opleiding duurt een jaar waarin vooral theoretische kennis zoals bijvoorbeeld bouwfysica en uitvoerings eisen worden behandeld.
Na dit jaar worden de theoretische kennis én praktische vaardigheden getoetst en bij een voldoende resultaat kan men zich gediplomeerd rietdekker noemen.
Het behalen van het diploma is een moment opname en hoeft nog niet alles te zeggen over de bedrijfsvoering of over het aantal gediplomeerde rietdekkers in een bedrijf.
Rietdekkersbedrijf Antheunisse werkt uitsluitend met Nederlandse medewerkers met vakdiploma en laat regelmatig op vrijwillige basis een dak toetsen door de vakfederatie rietdekkers. Dit, om aan te tonen aan (toekomstige) klanten dat we nog steeds voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een goed rieten dak.